не визначений
063 458 38 98  
067 863 2121

Договір публічної оферти

 Цей договір регламентує порядок надання послуг інтернет-сервісом «https://online.symvol.in.ua».

Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір публічної  оферти, є офіційною пропозицією необмеженому колу фізичним та юридичним особам (далі за текстом "Замовник") від   ФОП Сікорського Д.В,  що діє  на підставі витягу з ЄДРЮФОП і є платником єдиного податку 5%, група 3, ЄРДПОУ 2900913197,  та здійснює свою діяльність та адміністрування інтернет-сервісу «https://online.symvol.in.ua», (далі за текстом - "Виконавець"), укласти Договір купівлі-продажу товарів  та послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-сервіс, (далі за текстом - "Договір"), і розміщує Публічну оферту  (пропозицію) на офіційному інтернет-сервісі Виконавця «https://online.symvol.in.ua»  (далі по тексту "Інтернет-сервіс").

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається  заповнення, відправка форми реєстрації на сайті та факт оплати Замовником замовлення на умовах цього Договору, відповідно до умов, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сервісі  Виконавця.

1.3 Приймаючи цей договір, Замовник Сервісу підтверджує, що:

  *  він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;

  *  його дії дійсно спрямовані на отримання послуг Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, в як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс або інших користувачів і т.п .;

  *  за відомостями Замовника, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

  *  контактна інформація, яка надається Замовником Сервісу, є вірною, повною та актуальною;

  *  при проведенні платежів на користь Сервісу Замовник має законні права на здійснення цих платежів;

1.4  Використання послуг Сервісу передбачає згоду Замовником з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цього договору. Якщо Замовник не згоден з будь-яким з пунктів цього договору , або з договором в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки товарів чи послуг.


 

2. Поняття і визначення

 2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 * «Товар» - поліграфічна, рекламна продукція та послуги, комплектуючі та супровідні предмети і документи;

 * «Інтернет-магазин/сервіс» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

 * «Виконавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

 * «Замовник» - фізична  або юридична особа, що уклали з Виконавцем Договір на умовах, викладених нижче.

 * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 *  «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

 

3. Предмет договору

 3.1. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника Товар, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і передача замовлення у власність Покупцеві на умовах цього Договору.

 

4. Порядок оформлення замовлення

 4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний або виготовляється під замовлення.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Виконавець зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Замовник має право вимагати замінити його товаром аналогічної моделі (в разі наявності такого), відмовитися від данного товару, анулювати замовлення, вимагати і одержувати повернення передоплати за товар (у разі здійснення такої передоплати Покупцем).


6. Порядок оплати замовлення

6.1 Оплата здійснюється виключно у національній валюті.

Оплата готівкою

6.2. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії або оплатою чи передплатою в офісі інтернет-ресурсу за готівку.

6.3. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Оплата через WayForPay

6.4. Оплата здійснюється за допомогою шлюза сервісу WayForPay, для здійснення оплати за допомогою платіжних карт VISA i Mastercard

6.5 При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Оплата за безготівковим розрахунком

6.6. При оформленні замовлення клієнт обирає метод оплати - «Оплата за рахунком», на сайті Продавця формується Рахунок, яку Покупець оплачує за допомогою власного ПО Клієнт-Банк або через відділення банку. Пакет усіх необхідних документів надається разом з продукцією.

6.7. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

7. Умови доставки замовлення

7.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній або забирає самостійно з офісу компанії, де здійснюється видача (передача) замовлення.  Для цього, при оформленні замовлення, Замовник вибирає варіант доставки: транспортну компанію або самовивіз.

7.2. Разом із замовленням Замовнику надаються документи згідно законодавства України.

 

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Виконавець має право: 

- Залучати до виконання Замовлення третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником, при цьому він несе повну відповідальність перед Замовником щодо якості та додержання строків їх виконання;

- Вимагати додаткової оплати своїх послуг у разі зміни Замовником параметрів свого Замовлення;

- Збільшити, письмово повідомивши Замовника, термін надання Послуги з виготовлення Замовлення в разі несвоєчасного надання Замовником макету (за його наявності);

- Відмовитись від надання послуг, у разі невідповідності наданого макету технічним вимогам, зазначеним на Сайті.

- В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8.2. Замовник зобов'язаний: - своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.,

8.3. Замовник має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати відВиконавця виконання умов цього Договору. - 

- вимагати заміни або повернення оплати за неякісний товар. Умови і правила повернення товару Виконавцю див.далі.

 

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

9.2.Виконавець не несе відповідальності:

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні, незаконні дії, здійснені Замовником за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Замовником своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

9.3. Замовник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, або якщо під його логіном знаходилася інша особа) фізичним особам або їх майну, юридичним особам або їх майну, державі чи принципам моральності.

9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


10.Обмеження відповідальності

Жодна  зі сторін не несе відповідальності за збитки, навіть якщо будь-яка зі сторін була повідомлена (або повинна була знати) про можливість таких збитків:

-  непрямі, спеціальні, наступні, каральні або штрафні збитки;

-  збитки, розмір яких перевищує 10 (десять) гривень;

-  збитки від неотримання доходів, упущеної вигоди, втрати репутації, втрати можливості використання, перерви в господарській діяльності або інших нематеріальних збитків, що виникають внаслідок або у зв'язку з інтернет-сервісом;

-  в тому числі внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання інтернет-сервісу, незалежно від того, чи базуються такі збитки на гарантії, контракті, правопорушення, законодавчому акті або в будь-якому іншому цивільно-правовому, адміністративному чи кримінальному полі.


11. Розміщення матеріалів користувачами

11.1 НЕ допускається розміщення або отримання через інтернет-сервіс створеного Користувачем зображення (далі - Зображення):

- що містить елементи порнографії, насильства, що ображає почуття і гідності інших громадян;

-  матеріали, які можуть привести до цивільної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України;

- порушує права конфіденційності, публічності, авторські або суміжні права без дозволу їх власника;

- отриманого з анонімних або помилкових електронних адрес.

11.2 Забороняється використання нецензурних слів і виразів, а також виразів образливого характеру в особистому профілі Замоника і коментарях. Інтернет-сервіс не несе відповідальності за зміст розміщуваних на сайті матеріалів, однак залишає за собою право без повідомлення Замовника і без пояснення причин видаляти, переміщати або редагувати матеріали, що на думку Адміністрації Сервісу,  має непристойний або образливий  зміст,  що порушують авторські або суміжні права або іншим чином неприйнятні .

11.3 Замовник самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані зі створенням і розміщенням Зображень.

11.4 Сервіс не несе відповідальності за правомірне або інше використання третіми особами Зображення, розміщеного за допомогою Сервісу, включаючи його копіювання, тиражування та розповсюдження.

11.5 Замовник погоджується з тим, що будь-який матеріал може бути видалений, скопійований, змінений, переданий і опублікований Сервісом в рамках надання послуг, що надаються.


12. Інші умови

12.1. Інтернет-ресурс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті «https://online.symvol.in.ua»

12.2. Інтернет-ресурс створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

12.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

12.4. Оплата Замовником оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Замовника з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

12.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

12.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Замовника надається на безоплатній основі.

12.7. Інформація, яку надає Замовник є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Замовнику, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

13. Порядок повернення замовлення 

13.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

13.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Замовника.

13.3. При поверненні Замовником товару неналежної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму, за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Замовнику.

13.4 Наша компанія пропонує товари та послуги на вимогу. Тому повернення товару або відмова від послуги можлива в разі, обґрунтованої підозри у неякісному виготовленні продукції або неякісне надання послуги.

До таких особливостей, які можуть бути аргументом для неприйняття замовлених товарів і послуг є: невідповідність матеріалу зазначеному в заявці (узгодженні), невідповідність формату (розміру) більш ніж на 5%, невідповідність кольору (явна візуальна невідповідність), відсутність одного або декількох кольорів на відбитку, явно неякісний друк (полошіння, муар, вищипування).

 

 14. Термін дії договору

 14.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною 6 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

14.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

14.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «https://online.symvol.in.ua» має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП  та юридичним особам для реалізації товару.

UA-154374897-2